Tervetuloa!

  • Täällä blogissa kirjoittelen pääasiassa lukemistani kirjoista, väitöskirjan tekemisestä, yhteiskuntatieteistä ja jaan matalalla kynnyksellä vinkkejä tutkielmantekoon.
  • Otan mielelläni kommentteja vastaan sähköpostitse.
  • Työskentelen tällä hetkellä yhteiskuntatutkimuksen väitöskirjatutkijana.

Näin luen väitöskirjatutkijana

Yksi keskeinen osa akateemisen asiantuntemuksen kehittämistä on lukeminen. Vaikka lukeminen sinänsä luonnistunee meiltä kaikilta, niin sitä voi tehdä hyvin monella tapaa. Tässä tekstissä reflektoin omien lukemistottumuksieni muutoksia. Yhtenä haasteenani lukemisen suhteen on aina ollut se, etten ole kovin hyvin muistanut sitä, mitä olen lukenut. Erityisesti tähän olen yrittänyt kehittää ratkaisuja. Sosiologian perusopintojen aikana kopioin kirjoista ja artikkeleista suunnilleen kaiken sellaisen, jota ainakin otaksuin tarvitsevani joskus myöhemmin. Otin tekstiä suoraan talteen PDF-tiedostoista, skannasin lainauksia skannerikynällä fyysisistä kirjoista ja joitakin kirjoja skannasin talteen kokonaan....

September 24, 2021 · Vesa Välimäki

Vinkkejä akateemiseen kilpailuun

Väitöksen jälkeiseen aikaan johdattelevassa teoksessaan, Väitöksen jälkeen - Opas akateemiselle uralle (2021), Johanna Isosävi ja Camilla Lindholm pyrkivät tekemään akateemisen maailman hiljaisen tiedon näkyväksi. Tämä opas tarjoaa monia tarpeellisia vinkkejä, mutta kokonaisuudessaan siitä jää hieman ristiriitainen olo. ...

August 1, 2021 · Vesa Välimäki

Älyllisestä nöyryydestä

Liiallinen itsevarmuus voi haitata uuden oppimista. Oppimisen tehostamiseksi olisi syytä omata mahdollisimman nöyrä asenne pitäen mielessä erityisesti se, ettei välttämättä vielä tiedä. Olisi tärkeää jatkuvasti epäillä omaa tietämystään. Näin argumentoi amerikkalainen tutkija ja tietokirjailija Adam Grant teoksessaan Think Again (2021). Tällaista älyllistä nöyryyttä1 Grant haluaisi nähdä myös laajemmin keskustelukulttuurissamme. ...

July 9, 2021 · Vesa Välimäki

Osata keskittyä digiajalla

Digipaastosta on tullut muotia. Koemme keskittymiskykymme lamaantuneen ja näemme yhdeksi syyksi digitaalisten laitteiden tuottaman kohinan. Olen yrittänyt ratkaista ongelmaa monenlaisilla keinoilla. ...

July 7, 2021 · Vesa Välimäki

Muistiinpanokokoelma ja Zettelkasten

Tässä tekstissä käsittelen muistiinpanokokoelman ylläpitämistä. Kerron Niklas Luhmannin Zettelkasten-metodista ja esittelen muistiinpanokorttien ylläpitämiseen tarkoitettua ohjelmaa, Obsidiania.

July 4, 2021 · Vesa Välimäki

Digitaaliset muistiinpanot kirjoittamisen apuna

Miten tehdä muistiinpanoja luetusta? Miten hyödyntää niitä omissa kirjoitusprojekteissa? Tässä tekstissä puollan muistiinpanojen kirjoittamista omin sanoin ja kerron samalla omista työskentelytavoistani.

July 3, 2021 · Vesa Välimäki

Epävarmuus kriittisen ajattelun työkaluna

Tutkimuksen tekeminen on jatkuvaa epävarmuuden kanssa painimista. Uutta tietoa harvoin syntyy ilman sitä. Erehtyminen on tutkimusprosessin olennainen elementti. Silti epävarmuus jaksaa jatkuvasti muistuttaa itse itsestään. Mitä jos epäonnistun? ...

June 3, 2021 · Vesa Välimäki

Viitteet haltuun Zoteron avulla

Viitteidenhallintaohjelma auttaa lähdeluettelon luomisessa, mutta sitä voi myös hyödyntää omana digitaalisena kirjastona. Tässä kirjoituksessa omia kokemuksiani viitteidenhallintaohjelma Zoteron parissa.

May 14, 2021 · Vesa Välimäki

Kasvotyö sosiaalisena taitona

Osaatko ottaa huomioon toisten ihmisten kasvot? Yksi tärkeimpiä sosiaalisia taitoja on se, että osaa asettautua toisen ihmisen asemaan ja tarkkailla itseänsä tästä näkökulmasta. Juuri tällaisessa reflektiivisessä itsen ja muiden tarkkailussa on kyse kasvotyöstä. ...

March 13, 2021 · Vesa Välimäki

Vastalääkettä egoismille

Hollantilainen historioitsija Rutger Bregman argumentoi teoksessaan Hyvän historia: Ihmiskunta uudessa valossa (2020) sosiaalisen ihmiskäsityksen puolesta. Mitä meille tapahtuu joukkokatastrofeissa? Käyttäydymmekö egoistisesti, omaa etuamme ajaen vai vallitseeko näissä tilanteissa hyvä yhteishenki? Teoksessaan Bregman puoltaa jälkimmäistä vaihtoehtoa runsaan todistusaineiston avulla. ...

March 6, 2021 · Vesa Välimäki