Tervetuloa!

  • Täällä blogissa kirjoittelen pääasiassa lukemistani kirjoista, väitöskirjan tekemisestä, yhteiskuntatieteistä ja jaan mielestäni hyviä vinkkejä tutkielmantekoon.
  • Blogiani saa vapaasti kommentoida ja sen voi tilata RSS-syötteellä.
  • Työskentelen väitöskirjatutkijana. Lue lisää tutkimuksestani täällä.

Vinkkejä akateemiseen kilpailuun

Väitöksen jälkeiseen aikaan johdattelevassa teoksessaan, Väitöksen jälkeen - Opas akateemiselle uralle (2021), Johanna Isosävi ja Camilla Lindholm pyrkivät tekemään akateemisen maailman hiljaisen tiedon näkyväksi. Tämä opas tarjoaa monia tarpeellisia vinkkejä, mutta kokonaisuudessaan siitä jää hieman ristiriitainen olo. ...

August 1, 2021 · 2 min · Vesa Välimäki

Älyllisestä nöyryydestä

Liiallinen itsevarmuus voi haitata uuden oppimista. Oppimisen tehostamiseksi olisi syytä omata mahdollisimman nöyrä asenne pitäen mielessä erityisesti se, ettei välttämättä vielä tiedä. Olisi tärkeää jatkuvasti epäillä omaa tietämystään. Näin argumentoi amerikkalainen tutkija ja tietokirjailija Adam Grant teoksessaan Think Again (2021). Tällaista älyllistä nöyryyttä1 Grant haluaisi nähdä myös laajemmin keskustelukulttuurissamme. ...

July 9, 2021 · 2 min · Vesa Välimäki

Osata keskittyä digiajalla

Digipaastosta on tullut muotia. Koemme keskittymiskykymme lamaantuneen ja näemme yhdeksi syyksi digitaalisten laitteiden tuottaman kohinan. Olen yrittänyt ratkaista ongelmaa monenlaisilla keinoilla. ...

July 7, 2021 · 3 min · Vesa Välimäki

Muistiinpanokokoelma ja Zettelkasten

Tässä tekstissä käsittelen muistiinpanokokoelman ylläpitämistä. Kerron Niklas Luhmannin Zettelkasten-metodista ja esittelen muistiinpanokorttien ylläpitämiseen tarkoitettua ohjelmaa, Obsidiania.

July 4, 2021 · 3 min · Vesa Välimäki

Digitaaliset muistiinpanot kirjoittamisen apuna

Miten tehdä muistiinpanoja luetusta? Miten hyödyntää niitä omissa kirjoitusprojekteissa? Tässä tekstissä puollan muistiinpanojen kirjoittamista omin sanoin ja kerron samalla omista työskentelytavoistani.

July 3, 2021 · 3 min · Vesa Välimäki

Epävarmuus kriittisen ajattelun työkaluna

Tutkimuksen tekeminen on jatkuvaa epävarmuuden kanssa painimista. Uutta tietoa harvoin syntyy ilman sitä. Erehtyminen on tutkimusprosessin olennainen elementti. Silti epävarmuus jaksaa jatkuvasti muistuttaa itse itsestään. Mitä jos epäonnistun? ...

June 3, 2021 · 1 min · Vesa Välimäki

Viitteet haltuun Zoteron avulla

Viitteidenhallintaohjelma auttaa lähdeluettelon luomisessa, mutta sitä voi myös hyödyntää omana digitaalisena kirjastona. Tässä kirjoituksessa omia kokemuksiani viitteidenhallintaohjelma Zoteron parissa.

May 14, 2021 · 3 min · Vesa Välimäki

Kasvotyö sosiaalisena taitona

Osaatko ottaa huomioon toisten ihmisten kasvot? Yksi tärkeimpiä sosiaalisia taitoja on se, että osaa asettautua toisen ihmisen asemaan ja tarkkailla itseänsä tästä näkökulmasta. Juuri tällaisessa reflektiivisessä itsen ja muiden tarkkailussa on kyse kasvotyöstä. ...

March 13, 2021 · 3 min · Vesa Välimäki

Vastalääkettä egoismille

Hollantilainen historioitsija Rutger Bregman argumentoi teoksessaan Hyvän historia: Ihmiskunta uudessa valossa (2020) sosiaalisen ihmiskäsityksen puolesta. Mitä meille tapahtuu joukkokatastrofeissa? Käyttäydymmekö egoistisesti, omaa etuamme ajaen vai vallitseeko näissä tilanteissa hyvä yhteishenki? Teoksessaan Bregman puoltaa jälkimmäistä vaihtoehtoa runsaan todistusaineiston avulla. ...

March 6, 2021 · 2 min · Vesa Välimäki

Mikä ihmeen teoreettinen viitekehys?

Yhteiskuntatieteiden opiskelijoille teoreettisen viitekehyksen roolin ymmärtäminen on usein se tutkielman haastavin osa. Teoriaa pelätään ja vältetään, joka taas johtaa aineistosta tehtyjen havaintojen pinnallisuuteen ja sekavuuteen. Tällaisissa tutkielmissa havaintojen ankkurina toimiva teoreettinen viitekehys puuttuu. ...

March 3, 2021 · 5 min · Vesa Välimäki