Liiallinen itsevarmuus voi haitata uuden oppimista. Oppimisen tehostamiseksi olisi syytä omata mahdollisimman nöyrä asenne pitäen mielessä erityisesti se, ettei välttämättä vielä tiedä. Olisi tärkeää jatkuvasti epäillä omaa tietämystään. Näin argumentoi amerikkalainen tutkija ja tietokirjailija Adam Grant teoksessaan Think Again (2021). Tällaista älyllistä nöyryyttä1 Grant haluaisi nähdä myös laajemmin keskustelukulttuurissamme.

Grant puolustaa kirjassaan erehtyväisyyttä ja joustavuutta liiallisen itsevarmuuden ja päättäväisyyden sijaan. Tarkoituksena on mentaliteetti, jossa olemme valmiita korjaamaan omia ajatuksiamme, jos vaikuttaa siltä, että olemme väärässä.

Ongelmana on kuitenkin se, ettemme useinkaan tajua olevamme väärässä.

Tällainen liiallinen itsevarmuus vahingoittaa uuden tiedon löytämistä ja oppimista. Jos olemme varmoja jostain asiasta, niin silloin emme ainakaan aktiivisesti hae sitä kumoavaa tietoa. Varmuuden sijaan, meidän tulisi hakeutua epävarmuuteen.

Älyllisesti nöyrän on helpompaa myöntää olevansa väärässä. Näin hänellä on myös matalampi kynnys etsiä sellaista tietoa, joka kumoaa hänen tietojaan. Hän tiedostaa, ettei hän vielä tiedä, mutta voi kuitenkin aina oppia lisää. Hän tietää olevansa jatkuvassa prosessissa, jossa hänen on mahdollista päivittää tietämystään.

Väärässä oleminen ei ole tällöin uhka, vaan mahdollisuus uuden oppimiseen.

Tällainen mentaliteetti on erityisen tärkeää asiantuntijoilla, tutkijoista puhumattakaan. Asiantuntijuuden kerryttäminen jostain asiasta vaatii jatkuvaa uudelleen ajattelemista, kyseenalaistamista ja omien tietojen aktiivista päivittämistä.

Grant haluaisi nähdä tällaista älyllistä nöyryyttä myös laajemmin polarisoituneessa keskustelukulttuurissamme. Mitä jos ottaisimme enemmän kunniaa mielipiteidemme muuttamisesta? Minkälainen keskustelukulttuuri meillä olisi, jos asiat eivät olisi niin mustavalkoisia, vaan niissä nähtäisiin harmaan eri sävyjä?

Älyllinen nöyryys antaa motivaatiota oppimiseen sekä muiden kuuntelemiseen. Tiedämme, ettemme vielä tiedä kaikkea, vaan meillä on paljon opittavaa. Tiedämme kuitenkin, että voimme oppia ja näin olla hieman vähemmän väärässä.

Lukukokemus 7/2021:

Grant, Adam (2021) Think Again: The Power of Knowing What You Don’t Know


  1. Grant kirjoittaa teoksessaan itsevarmasta nöyryydestä (confident humility). Käytän tässä käsitettä älyllinen nöyryys. Älyllisestä nöyryydestä löytyy suomeksi enemmän tietoa, ja minusta se kuvaa hyvin myös Grantin teoksen sanomaa. ↩︎