Hollantilainen historioitsija Rutger Bregman argumentoi teoksessaan Hyvän historia: Ihmiskunta uudessa valossa (2020) sosiaalisen ihmiskäsityksen puolesta.

Mitä meille tapahtuu joukkokatastrofeissa? Käyttäydymmekö egoistisesti, omaa etuamme ajaen vai vallitseeko näissä tilanteissa hyvä yhteishenki? Teoksessaan Bregman puoltaa jälkimmäistä vaihtoehtoa runsaan todistusaineiston avulla.

Oivallisesti Bregman pitää ihmisluonnon sosiaalisuutta “uutena realismina”. Usein itseään realistiksi kutsuvat näkevät ihmisluonnon itsekkäänä, omaa etuaan tavoittelevana olentona. Bregmanin siteeraaman tutkimusdatan perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, että luontomme taipuu enemmän sosiaaliseen puoleen.

Olennaista olisi kuitenkin huomata erilaisten ihmiskäsityksen vaarat. Jos oletamme muiden olevan pohjimmiltaan itsekkäitä, niin se tuskin saa meitä käyttäytymään kovinkaan sosiaalisesti muita kohtaan. Tällainen näkemys kannustaa meitä kilpailemaan toistemme kanssa, yhdessä tekemisen ja toteuttamisen sijaan.

Bregmanin uuden realismin valossa, meidän käyttäytymistämme ohjaa halu kuulua joukkoon. Meidän on hyvin vaikea toimia lähiyhteisömme normeja ja käytänteitä vastaan ilman häpeän tunteita.

Olemme Bregmanille “hypersosiaalisia oppimiskoneita”. Tästä kertoo esimerkiksi kykymme punastumiseen. Kykymme punastua ja jännittää muiden reaktioita kertoo siitä, kuinka tärkeinä pidämme muiden ihmisten mielipiteitä meistä.

Yhteiskunta makaisi kestämättömällä pohjalla ilman kykyämme häpeään. Bregmanin diagnoosin mukaan olemme kuitenkin pääsemässä ehkä liiaksikin “eroon häpeästä”. Häpeämättömät ihmiset menestyvät nyky-yhteiskunnan rakenteissa.

Ystävällisyys, muiden ihmisten huomioon ottaminen, ei itsekkyys, näyttäisi kuitenkin nykytiedon valossa auttaneen meitä lajina selviytymään tähän päivään saakka. Tästä näkökulmasta tarinamme egoistisesta omaa etuaan tavoittelevasta ihmisestä voi viedä meiltä pohjan suurimpaan vahvuutemme, kykyymme tehdä yhteistyötä.

Lukukokemus 3/2021:

Bregman, Rutger (2020) Hyvän historia: Ihmiskunta uudessa valossa