On vaikeaa ajatella ilman kirjoittamista. Kirjoittaminen on tapa jäsentää omaa ajattelua selvemmäksi ja tarkastella sitä kriittisesti.

Tämä on myös merkittävä syy tehdä muistiinpanoja. Tämän muistiinpanojen merkityksen huomioon ottaminen tarkoittaa myös omanlaista lähestymistä niiden tekemiseen.

Kuvitellaan, että olen kirjoittamassa pro gradu -tutkielmaa tai tietokirjaa aiheesta X. Ensimmäinen tehtäväni on kerätä aiheesta tietoa. Yritän löytää sen, mitä aiheesta on jo kirjoitettu ja pyrin tarkentamaan luetun avulla omaa näkökulmaani aiheeseen.

Miten saan tästä luku-urakasta parhaimman hyödyn? Kirjoittamalla muistiinpanoja omin sanoin ja omin ajatuksin.

Tarkoituksena ei ole lukea kuten tentteihin. En yritä edes opetella ulkoa kirjojen pääasioita, vaan keskityn lukemaan ja tekemään muistiinpanoja nimenomaan oman kirjoitusprojektini näkökulmasta.

Kirjoittamalla mahdollisimman paljon tekstiä omin sanoin jo lukuvaiheessa, edistän samalla omaa kirjoitusprojektiani.

OBS! Tässä vaiheessa on syytä muistaa merkitä ylös lähdeviitteet ja sivunumerot plagioinnin välttämiseksi. Vaikka kirjoitat omin sanoin, niin silti toisten ajatukset voivat toimia sinulle lähdeviittauksen vaativana inspiraationa.

Kun luen, teen muistiinpanoja. Hieno asia tässä on se, että en ole pitkään aikaan joutunut kokemaan tyhjän paperin syndroomaa. Aina olisi asioita, joista kirjoittaa. On vain liian vähän aikaa.

Omin sanoin kirjoittamisella on myös toinen hyöty. Se aktivoi minua reflektoimaan lukemaani omin ajatuksin. Joskus mieleen tulevat ajatukset ovat epäselviä, mutta kirjoittamalla voin selventää niitä itselleni.

Ehkä eniten tällainen lähestymistapa vaatii rohkeutta luottaa omiin ajatuksiin. Esimerkiksi vaihtoehtoinen tapa alleviivata talteen kaikki “tarpeellinen” tuntuu toteuttamishetkellä tehokkaalta, mutta ainakaan itselleni sellainen ei ole toiminut. Kun tekee muistiinpanoja omin sanoin, niin silloin kirjan lukeminen kestää hieman kauemmin, mutta mielestäni tällä metodilla saa luetusta huomattavasti enemmän irti.

Vaihe 1: Muistiinpanojen tekeminen

Muistiinpanojen avulla on mahdollista edistää omaa kirjoitusprojektia jo lukemisen aikana ja lisäksi muistiinpanojen tekeminen on tärkeää oman ajattelun kehittymisen kannalta. Mutta miten teen muistiinpanoja?

Ensinnäkin, haluan käyttää muistiinpanoihin sellaista alustaa, johon omia ajatuksia on mahdollisimman helppo kirjoittaa ylös. Siihen on helppo tarttua ja alusta on aina mukana. Itselleni tällainen on kännykkä.

Olen havainnut kännykän muistiinpanosovelluksen olevan hyvä välimuoto käsinkirjoittamisen ja tietokoneella kirjoittamisen välillä.

Käsinkirjoittamisen hyötynä on se, että siinä tulee ajateltua enemmän mitä kirjoittaa ja miksi. Näin tulee reflektoitua enemmän luettua ja täten opittua luetusta enemmän.

Tietokoneella taas muistiinpanot tallentuvat pitkäaikaiskäyttöön, mutta usein näppäimistön avulla tulee kirjoitettua suoria ja pitkiä lainauksia kirjoista. On liian helppoa välttää itse ajattelemista.

En ole kovin nopea kirjoittamaan kännykällä, joten joudun myös siinä reflektoimaan, mitä kirjoitan. Kovin pitkään en kännykällä viitsi kirjoittaa. Hyötynä kuitenkin on se, että muistiinpanoni siirtyvät suoraan myös tietokoneelle, jolla pääasiassa tekstejäni kirjoitan.

Tällä hetkellä käytän SimpleNote-sovellusta, sillä se on saatavilla käyttämilleni käyttöjärjestelmille.

Kun luen kirjaa tai artikkelia, niin käytännössä kirjoitan muistiinpanoon teoksen otsikon ja sen jälkeen omin sanoin muistiinpanoja sivunumeroineen.

Usein käy myös niin, että kirjoittamisprojektini kannalta tärkeitä ajatuksia tulee lukemisen ulkopuolella. Tällaiset ajatukset myös tallentuvat kätevästi samaan sovellukseen.

Vaihe 2: Muistiinpanojen hyödyntäminen

Muistiinpanoja kasautuu hiljalleen kännykkään. Seuraavaksi kysymys kuuluu, mitä teen näillä muistiinpanoilla?

Tässä vaiheessa pystyn hyödyntämään muistiinpanoja esimerkiksi niin, että toisessa ikkunassa on auki SimpleNote-muistiinpanoni ja toisessa Word-tiedosto. Voin kopioida muistiinpanoja sivunumeroineen relevanttien otsikoiden alle ja alata näin hahmottelemaan kirjoitukseni kokonaisuutta.

Jossain vaiheessa joudun todennäköisesti taas palaamaan lukemisen pariin ja tekemään uusia muistiinpanoja kun huomaan argumentoinnissasi puutteita. Uudet muistiinpanot tuovat taas muutoksia tekstiini ja prosessi jatkuu kunnes on pakko vain laittaa teksti eteenpäin.

Tämä on yksi mahdollisuus muistiinpanojen hyödyntämiseen, mutta entäs jos haluaa hyödyntää muistiinpanoja myös muissa projekteissa. Miten tehdä tämä mahdollisimman tehokkaasti?

Lue seuraavaksi siitä, miten ylläpidän muistiinpanokokoelmaani.