Näin luen väitöskirjatutkijana

Yksi keskeinen osa akateemisen asiantuntemuksen kehittämistä on lukeminen. Vaikka lukeminen sinänsä luonnistunee meiltä kaikilta, niin sitä voi tehdä hyvin monella tapaa. Tässä tekstissä reflektoin omien lukemistottumuksieni muutoksia. Yhtenä haasteenani lukemisen suhteen on aina ollut se, etten ole kovin hyvin muistanut sitä, mitä olen lukenut. Erityisesti tähän olen yrittänyt kehittää ratkaisuja. Sosiologian perusopintojen aikana kopioin kirjoista ja artikkeleista suunnilleen kaiken sellaisen, jota ainakin otaksuin tarvitsevani joskus myöhemmin. Otin tekstiä suoraan talteen PDF-tiedostoista, skannasin lainauksia skannerikynällä fyysisistä kirjoista ja joitakin kirjoja skannasin talteen kokonaan....

September 24, 2021 · Vesa Välimäki