Näin luen väitöskirjatutkijana

Yksi keskeinen osa akateemisen asiantuntemuksen kehittämistä on lukeminen. Vaikka lukeminen sinänsä luonnistunee meiltä kaikilta, niin sitä voi tehdä hyvin monella tapaa. Tässä tekstissä reflektoin omien lukemistottumuksieni muutoksia. Yhtenä haasteenani lukemisen suhteen on aina ollut se, etten ole kovin hyvin muistanut sitä, mitä olen lukenut. Erityisesti tähän olen yrittänyt kehittää ratkaisuja. Sosiologian perusopintojen aikana kopioin kirjoista ja artikkeleista suunnilleen kaiken sellaisen, jota ainakin otaksuin tarvitsevani joskus myöhemmin. Otin tekstiä suoraan talteen PDF-tiedostoista, skannasin lainauksia skannerikynällä fyysisistä kirjoista ja joitakin kirjoja skannasin talteen kokonaan....

September 24, 2021 · Vesa Välimäki

Digitaaliset muistiinpanot kirjoittamisen apuna

Miten tehdä muistiinpanoja luetusta? Miten hyödyntää niitä omissa kirjoitusprojekteissa? Tässä tekstissä puollan muistiinpanojen kirjoittamista omin sanoin ja kerron samalla omista työskentelytavoistani.

July 3, 2021 · Vesa Välimäki

Epävarmuus kriittisen ajattelun työkaluna

Tutkimuksen tekeminen on jatkuvaa epävarmuuden kanssa painimista. Uutta tietoa harvoin syntyy ilman sitä. Erehtyminen on tutkimusprosessin olennainen elementti. Silti epävarmuus jaksaa jatkuvasti muistuttaa itse itsestään. Mitä jos epäonnistun? ...

June 3, 2021 · Vesa Välimäki

Viitteet haltuun Zoteron avulla

Viitteidenhallintaohjelma auttaa lähdeluettelon luomisessa, mutta sitä voi myös hyödyntää omana digitaalisena kirjastona. Tässä kirjoituksessa omia kokemuksiani viitteidenhallintaohjelma Zoteron parissa.

May 14, 2021 · Vesa Välimäki

Mikä ihmeen teoreettinen viitekehys?

Yhteiskuntatieteiden opiskelijoille teoreettisen viitekehyksen roolin ymmärtäminen on usein se tutkielman haastavin osa. Teoriaa pelätään ja vältetään, joka taas johtaa aineistosta tehtyjen havaintojen pinnallisuuteen ja sekavuuteen. Tällaisissa tutkielmissa havaintojen ankkurina toimiva teoreettinen viitekehys puuttuu. ...

March 3, 2021 · Vesa Välimäki